2013. január 31., csütörtök

A humanisztikus asztrológia

A humanisztikus asztrológia egy modern asztrológiai forma, amely a hagyományos nyugati változaton alapszik, de mégis eltér attól. Többen a Vízöntő-korszak asztrológiájának is tartják, részben azért, mert egy viszonylag új tudományról van szó, részben meg azért, mert a humanisztikus szó embert jelent.
Mindez úgy kapcsolódik a Vízöntőhöz, hogy ez a legemberközpontúbb, legtársadalomcentrikusabb jegy a 12 közül.
Természetesen a hagyományos asztrológia is az emberrel foglalkozik, de ugyanakkor igyekszik keretek közé zárni, illetve megítélni őt. Gondolok itt arra, hogy a bolygók a jegyekben különböző minősítéseket kapnak, például uralomban, erőben, esésben, száműzetésben. A bolygók között létrejövő különböző fényszögkapcsolatokat hasonlóan ítélik meg: ott is vannak harmonikus, illetve feszült fényszögek. Mindez azért van, mert a régi időkben az asztrológiát elsősorban jóslásra használták és nem személyiségelemzésre.

Na, a humanisztikus asztrológiában ez nincs. Először is, ez nem jóslás, továbbá az előző életeink sem deríthetők fel vele, sajnos.
A humanisztikus asztrológia alapelemei egyébként megegyeznek a klasszikus asztrológiáéval,  tehát ugyanazok a jegyek, bolygók, házak és elemek szerepelnek benne, ámde az értelmezésük eltér a hagyományostól.
Fontos tudni, hogy a humanisztikus asztrológia jóval közelebbi rokonságban van a pszichológiával, mint a hagyományos változat, már csak azért is, mert ezen is alapszik. Mindez azt jelenti, hogy mind a 12 csillagjegy egy-egy szerepnek feleltethető meg. Azt hadd tegyem hozzá máris, hogy ezek a szerepek soha nincsenek meg tisztán egy emberben, mert annál sokkal bonyolultabb az élet. Mindegyik szerepnek megvannak a bizonyos játszmái, amelyek alapján lehet kategorizálni az embereket.

A bolygókat a humanisztikus asztrológia erőforrásoknak nevezi, amelyeknek az elhelyezkedése a horoszkópábrában nemcsak a szülött személyiségéről adnak felvilágosítást, hanem azt is megmutatják, hogy a szülött, hogyan éli meg az életének a korszakait, illetve hogyan viszonyul a környezetéhez.
A Nap például a már ismert analógiákon kívül még az apára is utal a horoszkópban, illetve arra, hogy a szülöttből milyen apa lesz. (Már ha férfi horoszkópjáról beszélünk). A Hold jelenti az anyát. Részben a szülött édesanyját, részben pedig azt, hogy várhatóan milyen anya lesz belőle. (Már ha női horoszkópról beszélünk). A hagyományos asztrológiában a gyermekkorra is a Hold utal, de a humanisztikus asztrológiában ezt a szerepet a Merkúr veszi át. A Mars és a Vénusz jelentése ugyanaz, mint a hagyományos asztrológiában, tehát a Vénusz a vágyakat jelenti, míg a Mars az akaraterőt ezek megvalósításához. A két bolygó a nőt és a férfit is jelenti szexuális értelemben, tehát ez a két bolygó utal a saját szexualitásra, illetve arra is, hogy milyen típusú partner iránt vonzódunk. Mindez a szülött nemétől függ.
A Jupiter a hagyományos asztrológiában a bőség bolygója is, de itt inkább a törvényt, illetve az igazságot jelenti, bár ez a jelentése a tradícionális asztrológiában is megvan.
A Szaturnusz egy nemszeretem bolygó, amely elsősorban az akadályokat mutatja meg.
A humanisztikus asztrológiában ez leginkább a szülő szerepkörrel azonos, hiszen az ember először az ő részükről  találkozik az akadályokkal. Később ezt a szerepet az iskola és a munkahely veszi át, de a legfontosabb a szülők szerepe.
A humanisztikus asztrológia foglalkozik a Szaturnuszon túli bolygókkal is, amelyek jelentése ugyanaz, mint a hagyományos asztrológiában, vagy az Uránusz a másságot, a különcséget jelenti, a Neptunusz az ábrándokat és a függőségi játszmákat, míg a Plútó a teljes átalakítást.

A házak szerepe és jelentése gyakorlatilag ugyanaz, mint a hagyományos asztrológiában, de azért van egy kis különbség: a nyolcadik házat a tradícionális asztrológiában gyakran a halál házának is nevezik, ami elég ijesztően hangzik, pedig nem is a fizikai halált jelenti, inkább a teljes átalakulást.
A humanisztikus asztrológia ezzel szemben már úgy fogalmaz, hogy a nyolcadik ház azt területet jelenti, amelynek a teljes megváltoztatása gyógyulást hoz az ember életébe.
A 12. ház a hagyományos asztrológiához hasonlóan az életfogytig tartó korlátozások, nehézségek háza, de a humanisztikus asztrológia azt mondja, hogy ennek a határa 72 év szokott lenni. Ezt az időszakot nem mindenki éri meg, de aki igen, annak ezután könnyebb lesz az élete. Gondoljunk csak Müller Péterre, vagy Szepes Máriára, akik mind a ketten ebben a korban lettek igazán ismertek.

Fontos fogalom még a humanisztikus asztrológiában a házba zárt jegy is, ami azt jelenti, hogy a teljes csillagjegy ugyanabban a házban található meg. Ez azért különösen fontos dolog, mert ebben az esetben a szóban forgó ház jelentése hasonlóvá válik, mint a 12. házé, tehát az adott ház vizsgálatakor mind a két értelmezést figyelembe kell venni, ugyanakkor azt a jegyet is figyelembe kell venni, amelyek be vannak zárva a házba, illetve az ott tartózkodó bolygókat is. Ezek alapján előfordulhat, hogy egy szülöttnek kettő, vagy három 12. háza is lehet a horoszkópjában.
A házaknak ezenkívül jut még egy extra szerep is, ugyanis mindegyik ház egy-egy életkorszakot is jelképez. Lássuk csak, melyek ezek: 12. ház: magzati élet. I. ház újszülöttkor, 2. ház csecsemőkor, 3. a beszédtanulás korszaka, IV. ház a családi szocializáció, 5. ház óvodáskor, 6. ház kisiskoláskor, VII. ház korai kamaszkor, 8. ház késői kamaszkor, 9. ház fiatal felnőttkor, X. ház 29-42 közötti életkor, 11. ház 42-72 közötti életkor, 12. ház időskor.
Érdekes, hogy a 12. házba két terület is esik, de ezzel a házzal érkezünk el a horoszkópábra kezdőpontjához, az Aszcendenshez, így bezárul a kör.

A bolygók között sokszor különböző kötődések jönnek létre, amelyeket fényszögeknek nevezünk.
Az alapvető fényszögek a humanisztikus asztrológiában is megvannak, például az együttállás, a trigon, a szextil, a kvadrát és a szembenállás. A különbség annyi, hogy hagyományos asztrológiától eltérően a humanisztikus forma nem ítéli el a fényszögeket, tehát nincsenek harmonikus és feszült fényszögek, illetve nincsenek támadott bolygók sem.
A humanisztikus asztrológia ehelyett a négy elem alapján csoportosítja a fényszögeket: tűz, föld, levegő, víz.
Egyetlen egy víz típusú fényszög van: az együttállás, míg a föld energiáját a szembenállás, a kvadrát, a 45 és a 135 fokos fényszögek képviselik. A levegő elemhez tartozik a trigon, a szextil, a 30 és a 150 fokos fényszögek, míg a tűz elemhez a 72, a a 36 és 144 fokos fényszögeket rendelik hozzá.
Ebből a felsorolásból is látható, hogy a humanisztikus asztrológia jóval több fényszöget használ, mint a hagyományos, bár ezek az új fényszögek nem annyira fontosak, mint a nagy fényszögek, kivéve a 150 fokos fényszöget, vagyis a kvinkunkszot.

A fényszögek csak a legritkább esetben teljesen pontosak, ezért az asztrológia meghatározott egy hatósugarat, amelyen belül ezek a fényszögek működnek. Ezt nevezik orbisznak, amely általában 0 és 15 fok között mozog, attól függően, hogy milyen fényszögről, illetve bolygóról van szó.
A hagyományos asztrológiában az orbisz egységesen 8 fok szokott lenn, míg a humanisztikus asztrológiában változó az összeg.
A legnagyobb hatósugara az együttállásnak van, ami 15 fok, míg szembenállásnál már csak 7,5 fok, trigonnál 5 fok, kvadrátnál 4 fok, a kisebb fényszögeknél pedig még ennél is kisebb az orbisz.

Ezek hát az alkotóelemei egy horoszkópábrának, ámde ezeket az elemeket össze kell olvasni, ami a horoszkóp értelmezését adja. Az ábrafejtés hasonló a hagyományos asztrológiához, de mégis sokban különbözik tőle a fent említettek miatt. A humanisztikus ábrafejtés folyamatát nagyon jól leírja Rákos Péter a Humanisztikus asztrológia című művében Szepes Mária horoszkópján keresztül. Érdemes elolvasni.
Amúgy a humanisztikus asztrológia nem magyar találmány és nemcsak Magyarországon űzik: a németeknél például Peter Orban, míg az angolszászoknál Liz Greene azok, akik ezzel foglalkoznak.
Hazánkban Rákos Péter alapította meg a humanisztikus asztrológiai iskolát, amely már évek óta fogadja a tanítványokat. Részletek az iskola honlapján találhatóak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése