2012. július 5., csütörtök

Az asztrológiai házak általános jelentése

Ha megnézed a horoszkópábrát, akkor láthatod, hogy a teljes kört felosztották 12 részre, pontosan, úgy, mint az óra számlapját. (Mindez nem véletlen, hiszen a horoszkóp jelentése magyarul: óra-kép). Ezt a 12 részt nevezi az asztrológia tudománya házaknak, amelyeknek száma pontosan megegyezik az állatövi jegyek, illetve az év hónapjainak a számával. Sőt, mindegyik asztrológiai jegyhez hozzárendelhető egy darab ház is, amely a jegy legfőbb jellemzőit mutatja! Ezeket a hozzárendeléseket mundánházaknak nevezzük. (Csakhogy miután a Föld forog és telik az idő, a személyes horoszkópban ezek a házak nem a hozzájuk rendelt jegyekbe fognak esni, hanem mindig máshová, a szülött pontos születési idejétől függően. Ezeket pedig horizontházaknak nevezzük, amelyeknek a személyes horoszkóp elemzésében jut fontos szerep).
A mundán kifejezés a latin mundus szóból ered, amely világot jelent, de ebben a szövegkörnyezetben sokkal inkább az egyetemességre, az általános jelentésre utal. Most ezeket az általános jelentéseket fogom röviden bemutatni.

A horoszkóp legfontosabb alkotóeleme az I. ház, amely az Aszcendens tengelyével kezdődik, éppen ezért sarokháznak is nevezik. (A sarokházak mindig a horoszkópábra 4 tengelyével kezdődnek, amik az ábra legfontosabb részei, ezek pedig az aszcendens, a deszcendens, a medium coeli és az immum coeli).
Mindez azért kiemelt jelentőségű, mert az Aszcendenssel kezdjük felrajzolni a horoszkópábrát, amelyet csak pontos születési adatok alapján lehet meghatározni.
Éppen ezért az Aszcendens, és az I. ház mutatja meg a szülött alapvonásait és adottságait, vagyis a személyiségét, ami azt álarcot takarja, amit a szülött a földi élete során felvesz. A külvilág, vagyis a többi ember olyannak fogja őt látni, amilyen jegybe az aszcendens tengelye esik. Ugyanakkor az I. ház azt is megmutatja, hogy a szülött milyen viselkedésre, betegségekre hajlamos, tehát nemcsak a már meglévő adottságokat lehet belőle kiolvasni. Az I. házat a zodiákusban a Kos jegyéhez rendeljük, amely egy cselekvő, önérvényesítő jegy, ami egybevág a fentiekkel. A Kos jegye egyébként a születéssel, illetve a tavasz kezdetével is analóg, amelyhez szintén cselekvésre van szükség, illetve magát az élet kezdetét jelenti.

A 2. számú ház a Bika jegyével analóg, ami azt jelenti, hogy ez a ház az élet anyagi területeit fogja megmutatni, vagyis azt, hogy a szülött hogyan áll ehhez hozzá. Nemcsak a pénzről van szó, hanem bármiféle anyagi javak birtoklásáról, ami egybevág a Bika jegyével, hiszen a Bikákra úgy nagy vonalakban jellemző a birtoklási vágy, és az anyagiasság is. A 2. ház utal arra is, hogy a szülött hogyan és miből fog pénzt keresni, illetve hogyan jut hozzá a különböző vagyontárgyakhoz, amiket birtokol.

A 3. ház egy Ikrek jellegű ház, amelynek több jelentése is van akárcsak ennek a sokszínű jegynek. Részben a közvetlen környezetre, a testvérekre utal a ház (az Ikrek már eleve testvérek), részben pedig a rövidebb utazásokra, hiszen egy roppant kíváncsi, felfedező típusú jegyről van szó. Ezek a rövid utazások szintén a jegy jellegzetességeit hordozzák: az Ikrek ugyanis nem egy kitartó, elmélyülő típus, sokkal inkább felszínes az érdeklődése, tartós változásokat kezdeményezni éppen ezért nem fog.

A IV. ház ismét csak egy sarokház (ezért is jelöljük őket római számmal), amely a Rák jegyével analóg. Miután egy gondoskodó típusról van szó, éppen ezért ez a ház utal a szülött családjára, jobban mondva a származásának eredetére, ami a ház és a jegy kardinális (azaz kezdeményező) jellegéből következik. Miután a ház az Immum Coelivel kezdődik, ami az ég legmélyebb pontja, ezért a ház az életvégre is utal, tehát a IV. háznak kettős jelentése van. A IV. ház megmutatja a szülött szüleinek is a kapcsolatát egymással, de jelzi a szülött saját otthonát is, ami szintén a ház és a jegy sarok-, illetve kardinális pozícióját támasztja alá, hiszen az otthon az, ahová mindennap hazatérünk, tehát egy szilárd bázis.

Az 5. ház az Oroszlánhoz tartozik, és a szülött szerelmi életét, az ehhez való hozzáállását mutatja meg, továbbá utal a gyermekeire is. Felszínes megítélés alapján az Oroszlán jegy nem tartozik a szerelmes típusú jegyek közé, mert egy egoista, magát folyton előtérbe helyező jegynek látszik, de ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk őkelmét, mindjárt érthetőbbé válik a dolog. Az Oroszlánt az állatok királyának tartják már régóta, amely nemcsak a fenti tulajdonságokat feltételezi, hanem a gazdagságot, bőséget, hiszen az uralkodók minden társadalomban gazdag emberek voltak. Ráadásul a jegyet a Nap uralja, amely szintén a bőséget, de ugyanakkor az életet és teremtést is jelképezi, hiszen enélkül a ragyogó bolygó nélkül élet sem lenne a Földön. A gyermekek pedig többnyire a szexualitás útján keresztül teremtődnek meg, amihez szükséges némi szenvedély is. Ha már a szenvedélynél tartunk: az 5. ház nemcsak a szerelmi és szexuális szenvedélyt mutatja meg, hanem mindenféle szenvedélyt, játékot és alkotásvágyat, amely megintcsak analóg a bőséggel és a teremtéssel.

A 6. ház a Szűz jegyhez tartozik, amely betakarítja a termést, éppen ezért nem egy vezető típus, inkább aprólékos, minden részletre kiterjedő munkát végez, de a globális munkafolyamatot átlátni nem tudja. Ebből következően a 6. ház életünk mindennapi rutinját mutatja meg, vagyis azt, hogy a szülött hogyan él a mindennapokban, milyen kenyérkereső munkát végez, továbbá a munkatársaival milyen a viszonya, illetve úgy egyáltalán hogyan tűri az egyhangúságot, mennyire akar, vagy tud szolgálni. Az orvosi asztrológiában az életvezetés problémáiból keletkező betegségekre utal.

A VII. ház esetében ismét egy sarokházhoz érkezünk, ugyanis a ház a Deszcendens tengelyével kezdődik, ami a Nap lenyugvását jelenti a horizonton. Ez a ház nem rólunk fog szólni, hanem a másik emberről, egészen pontosan a társról, a szerelmi partnerről. Azért pont erről és nem a tágabb környezetről, mert a ház a Mérleg jegyével analóg, amelynek két karja van. Persze ettől még mutathatná az anyát, az apát, vagy a testvért is, de a legfontosabb kapcsolat, amely összeköt a világgal, és tükröt tart elénk, az a szerelmi kapcsolat, amely ráadásul sokkal intimebb, mint a többi emberi kapcsolat a szexnek köszönhetően. Mindez nemcsak összekötheti, de ugyanakkor szembe is állíthatja és el is választhatja egymástól a két felet, miután a VII. ház pont szemben áll az egót jelentő I. házzal. Éppen ezért a ház nemcsak a harmóniát mutatja meg a felek között, hanem a nyílt ellenségeskedéseket, illetve a különböző jogi pereket is, pl. a válás is egy ilyen helyzet.

A 8. ház egy elég bonyolult jelentésű ház, köszönhetően a hozzátartozó Skorpió jegynek, amely a legellentmondásosabb az egész zodiákusban. A Skorpió életfeladat a folytonos halál és újjászületés, ami azt jelenti, hogy ez a jegy képes újra és újra megteremteni önmagát, amihez hihetetlen kitartás és koncentrálóképesség szükséges. Nem véletlen, hogy az asztrológiában ezt a házat a "halál házaként" is emlegetik, amelytől persze megijednek az emberek, hozzáteszem jogosan, hiszen azt tanították nekik, hogy a halál egyenlő a fizikai halállal, amelyből még senki nem tért vissza ugyanabban a formában. Csakhogy a 8. háznak nem az a lényege, hogy a fizikai halál bekövetkeztére utaljon - bár beletartozik ez is - sokkal inkább az illető életében lezajló totális és gyökeres változásokra utal, amelynek során a szülött elveszítheti az egóját, tehát egyfajta katarzisélményt él át. A ház nemcsak a halálra utal, hanem a velejáró dolgokra, mint például a hagyaték, illetve a temetés is. Az orvosi asztrológiában kiemelkedő szerepe van ennek a háznak, mert megmutatja, hogy a betegnek mi hozhat teljes gyógyulást a betegségéből, milyen hiedelmeket kell neki teljesen átalakítani, elengedni. Bizonyos betegségeknél ez már csak fizikai beavatkozással lehetséges, vagyis a ház utalhat különböző műtétekre is, amelyek szintén a Skorpió jegyhez rendelhetők. Miután a ház az ego elvesztésére és a totális átalakulásra utal, ezért egy okkult házról van szó, amely azt is megmutatja, hogy a szülöttnek mennyire van érzéke az ezotériához, a misztikához is.

A 9. ház a Nyilas jegyéhez tartozik, aki szívesen elfilozofál a számára ideális világról, de azt megvalósítani már nem tudja, mert hiányzik belőle a kitartás. Ebből következik, hogy a ház a szülött világnézetére, gondolkodására, nézeteire, tudására utal. Miután ez a tudás háza, ezért a felsőfokú tanulmányokat, a tudományos kutatásokat is ez a ház mutatja meg. A ház nemcsak a nagy szellemi utazásokra utal, hanem a hosszabb fizikai utazásokra, illetve a külföldre költözésre, továbbá bármilyen külfölddel kapcsolatos élményre is rámutat. Miután a jegyet és a házat a Jupiter uralja, ezért a ház a joggal kapcsolatos események területe is.

A X. házat viszonylag könnyű elemezni, hiszen a hozzátartozó Bak jegy sem egy bonyolult személyiség. A X. ház a 6. házhoz hasonlóan a munka háza, csak éppen komoly különbség van a két ház között: míg a 6. ház a mindennapi rutint, a pénzkereső foglalkozást, és a gyakran sziszifuszi munkát jelöli, addig a X. ház a szülött karrierjére, hivatására és a társadalomban elfoglalt helyére utal. Mindez nem is meglepő, hiszen egy újabb sarokházba érkeztünk, amely a Medium Coeli tengelyével kezdődik, ami a horizont legmagasabb pontját, a delet jelöli. Mindez pont a szülött emelkedését ábrázolja a társadalmi ranglétrán, amelyben a bukás lehetősége is benne van, hiszen a legmagasabb pontról már csak lefelé vezet az út. Még annyi különbség van a 6. házhoz képest, hogy a Bak jegy nem foglalkozik a részletekkel, hanem átlátja a teljes folyamatot, éppen ezért tud a csúcsra feljutni, a Szűzzel ellentétben, tehát a X. ház a szülött teljes felnőttkori karrierjét reprezentálja. A hivatás alatt pedig azt értjük, amit a szülött szívesen csinálna, amilyen munkát igazán élvez, és amiben kiteljesedhet, ami megintcsak különbség a 6. házhoz képest.

A 11. ház ismét csak a külvilágról fog szólni, de amíg a 3. és a VII. ház csak a szűkebb környezetre utal, itt hirtelen kitágul a horizont, és megjelenik az egész világ, ugyanis ez a ház azt mutatja meg, hogy a szülött milyen hatással van úgy általában az emberekre, továbbá azt is, hogy mit gondol ő maga az emberekről úgy általában. Mindez annak köszönhető, hogy a ház a Vízöntő jegyéhez tartozik, aki az állatöv nagy humanistája, legalábbis van egy ilyen arca. A ház utal a szülött barátaira, társadalmi kapcsolataira is.

Már csak a legutolsó ház, a 12. maradt, amely az Aszcendens tengelyével ért véget, ami a horoszkópábra kezdőpontja is egyben. A ház a Halak jegyhez tartozik, amely egyből a vizet, a tengert juttathatja az eszünkbe (miután egy vízi állatról van szó), a tenger pedig a bőséget, az egyetemességet, és a végtelen szeretetet szimbolizálja, akárcsak a jegy és a ház uralkodó bolygója, a Neptunusz. Ettől ez még lehetne egy nagyon pozitív tartalmú ház is, de nem az, ami azért van főleg, mert a horoszkópábra legutolsó házáról van szó, ami a bomlást jelképezi, vagyis az elmúlást, de itt az egó elmúlásáról van szó.
Ez oldódik fel a Forrás végtelen tengerében, de ezt az ember nem tudja elképzelni, ezért nem tudja elengedni sem, éppen ezért teremt különböző akadályokat az életébe, hogy ezeket megtanulja. Lehet ez egy hosszabb krónikus betegség, ami kórházi kezeléssel jár, lehet ez gy zárt intézetben végzett munka, utalhat börtönbüntetésre, kolostori, illetve a külvilágtól elzárt életre, a lényeg az, hogy ezek az akadályok végül önvizsgálatra és alázatra késztessék az embert, továbbá arra, hogy szembesüljön önmagával. Jó esetben ezeket az élményeket az ember önként választja meg, de sokszor sajnos éppen az ellenkezője történik, azaz a sors kényszeríti rá az embert a ház által jelképezett események egyikének az átélésére, miután a korábbi enyhébb figyelmeztetésekből nem tanult. Miután ez a ház erőteljesen kapcsolatban áll a karmával, az előző életekkel is, ezért az egész életen át tartó nehézségeket is megmutatja, attól függően, hogy milyen jegyben áll, illetve mennyi bolygó van benne. Miután a Neptunusz uralja ezt a házat, ezért utalhat a szülött médiumi és egyéb okkult képességeire is.

Kapcsolódó olvasnivalók:

Asztropatika: asztrológia könnyedén és érthetően - ingyen letölthető könyvekkel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése